Kompetencje

Kompetencje pracowników Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej

- Dyplom ukończenia Studiów Wyższych Magisterskich na kierunku    Fizjoterapia - AWF Wrocław
- Kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania zabiegów fizykoterapii i    masażu - AWF Wrocław
- Podyplomowe Studia Pedagogiczne  - AWF Wrocław
- Certyfikat ukończenia Kursu dla Instruktorów Szkoły Rodzenia dla    Fizjoterapeutów - Oława
- Certyfikat ukończenia Szkolenia I Stopnia dla Rehabilitantów - Federacja Polskich Klubów Kobiet    po Mastektomii “Amazonki” ; Centrum Onkologii  W-wa
- Szkolenie w zakresie profilaktyki chorób piersi - Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów    Poznań
- Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia do drenażu limfatycznego Green Press 12 - Optotech    Medical  Wieliczka
- Ukończenie Kursu w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej  - Niepubliczna Placówka    Oświatowa Kształcenia i Doskonalenia zawodowego - Kępno 

Profil działalności gabinetu